Wiersz dnia
1 Jana 4:21
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.