Wiersz dnia
Rzymian 8:1
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.