Wiersz dnia

Amosa 5:4
Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie!