Wiersz dnia

Galacjan 1:3
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa,