Wiersz dnia

Dzieje Apostolskie 3:19
Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,