Wiersz dnia
Psalmy 80:7
Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.