Wiersz dnia

1 Tymoteusza 5:3
Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami.