Wiersz dnia
Filipian 4:20
Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.