Wiersz dnia
Filipian 4:13
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.