Wiersz dnia

Kolosan 1:17
On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,