A A A A A

Wiersz dnia

Galacjan 6:2
Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.