Wiersz dnia

Jeremiasza 31:25
gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą.