آیه روز
مزامير ٩٧:١٢
‌ای عادلان، در خداوند شادمان باشید! و ذکر قدوسیت او را حمد بگویید.