Verse of Day

Rom 15:1
Oro, non kombing tobic tobic orongi itnimpacma, non muyu oröc noni kombing tobic tobicno singo yu tongfat yengga mepmono sumboditnahamon. Non‘ kombic kombic nonihogon koing soun’ yongo kombininta.