Verse of Day

Rom 15:13
Kombing tobic tobic nonihon Morömo Kopotoroc yu irot soni tun guc mauna borongdetdet soniho morö fahun. Tongo sonu‘ yuho tongfat neantac’ yongo yuha kombing tobing imongitnahing. Tuna Kunkun Yaruho inoin gesödec irot soni tong koing tong kamuna borongdetdet moröma sinompho irot sonin foc tontac.