Vers av dagen

Salmenes 90:14
Metta oss med di miskunn når morgonen renn, so vil me fegnast og gleda oss alle våre dagar!