Vers av dagen

2 Korintierne 5:14
For Kristi kjærleik tvingar oss,