Vers av dagen
2 Korintierne 5:14
For Kristi kjærlighet tvinger oss,