Vers av dagen
Romerne 16:27
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.