Vers av dagen

Galaterne 6:6
Den som oplæres i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham.