Vers av dagen

Esaias 40:29
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.