Vers av dagen

Salmenes 139:9
Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense,