Vers av dagen

Johannes 4:24
Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.