Vers av dagen
1 Johannes 4:21
Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.