Vers av dagen

Galaterne 1:3
Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,