Vers av dagen
Psalmen 121:7
Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel.