Vers av dagen

Salmenes 56:4
På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.