Vers av dagen

Matteus 6:14
For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder;