Vers av dagen

Hebreerne 2:18
For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.