Vers av dagen

Filippenserne 4:20
Men vår Gud og Fader være æren i all evighet! Amen.