Vers av dagen

Romerne 8:37
Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.