Günü Beyt

Zəbur 56:4
På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.