Vers av dagen

Galaterne 4:4
men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,