Vers av dagen

Efeserne 6:24
Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!