Vers av dagen

Salmenes 69:30
Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!