Vers av dagen

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;