Vers av dagen

Romerne 14:1
Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!