Vers av dagen

Salomos Ordsprog 11:25
Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.