Vers av dagen
Efeserne 4:22
at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,