Vers av dagen

Galaterne 5:24
Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.