Vers av dagen

Hebreerne 10:39
Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.