Vers av dagen
Salmenes 75:1
Til sangmesteren; "Forderv ikke"; en salme av Asaf; en sang.