दिन को पद

गलाती ५:२२
तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे य्‍हाङदा माया लबारी, ताङ्ना लबारी, ढिक्‍सी चिबारी, नाबारी, दया लबारी, स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा लबारी, विश्‍वासला गे लबारी,