Verse of Day

Ephesians 4:15
kodwa sikhulume iqiniso ethandweni, uKristu,