Verse of Day
Hebrews 2:17
Ngenxa yalokho kwamfanela ukuthi abe njengabafo\add wabo\add* kuzo zonke izinto yokuthula ngezono zabantu.