Stichijos diena
Filipiečiams 4:13
Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.