Stichijos diena

1 Petro 5:5
Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes ‘‘Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę’‘.