Stichijos diena

Psalmynas 69:17
Nepaslėpk savo veido nuo savo tarno, nes esu varge; skubiai išklausyk mane!