Stichijos diena
Psalmynas 86:6
Viešpatie, išgirsk mano maldą ir klausyk mano maldavimo balso!