Stichijos diena

1 Petro 5:6
Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus.