Stichijos diena

Pradžios 6:22
Nojus padarė viską, ką Dievas jam įsakė.