Stichijos diena

Psalmynas 97:12
Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.