Stichijos diena

Jono 4:24
Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje’‘.