Stichijos diena
Romiečiams 4:25
paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums išteisinti.