Stichijos diena

Galatams 5:24
Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.