Stichijos diena

Patarlių 1:1
Saliamono, Dovydo sūnaus, Izraelio karaliaus, patarlės.