Stichijos diena
Psalmynas 80:7
Kareivijų Dieve, prikelk mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.