Stichijos diena

1 Timotiejui 5:3
Gerbk našles, kurios yra tikros našlės.