Stichijos diena
Patarlių 14:21
Kas niekina savo artimą, nusikalsta; kas pasigaili vargšo, tas palaimintas.