Stichijos diena

Amoso 5:4
Taip sako Viešpats Izraelio namams: ‘‘Ieškokite manęs, tai gyvensite.