Stichijos diena

Efeziečiams 4:25
Tad, atmetę melą, ‘‘kiekvienas tekalba tiesą savo artimui’‘, nes esame vieni kitų nariai.