Stichijos diena

Jono 1:4
Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių šviesa.