Verse Dienas

Psalmi 69:17
Un neapslēp savu vaigu priekš sava kalpa, jo man ir bail; steidzies, paklausi mani.