Verse Dienas
Lūkas 2:6
Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa dzemdētu.