Verse Dienas

Kolosiešiem 2:6
Kā jūs Kungu Jēzu Kristu esat pieņēmuši, tā arī dzīvojiet Viņā,