Verso del día

Efesios 4:25
Chiya baˈ can u banic ri banow tzij, chibij ri kas tzij chbil tak iwib rumal chi ri uj nimalaj konojel, uj cojonelab ri cujnucˈuw ru cuerpo ri Cristo, cämic cˈut xa uj jun chic.