Verso del día
1 Pedro 3:15
Xane nim chiwila wi ri Cristo ri Iwajaw pa tak ri iwanimaˈ. Jachin tak ri quetow chiwe jas che quicuˈba i cˈux chrij ri Cristo, rucˈ utzil chibij waˈ chque. Nim chiwila wi ri Dios, chixej baˈ iwib chuwäch, minimarisaj cˈu iwib.