Verso del día

2 Corintios 5:14
Are cˈu ri rutzil ranimaˈ ri Cristo cätakan pa kanimaˈ. Ketam cˈut chi xa jun ri xcäm che ka qˈuexwäch konojel. Rumal riˈ are jeˈ ta ne chi ri uj konojel xujcämic aretak xcäm ri Areˈ rumal kech.